Prestatiekloof binnen de gemeenten

DEN HAAG- Tegenwoordig is het allemaal een stuk makkelijker geworden als het op het verwerken van gegevens aankomt. We leven in een tijd van automatisering. Dus het begroten van de baten en lasten zal binnen de gemeenten niet meer grote afwijkingen veroorzaken… of toch wel

door Poodja Gowrising

De gemeente is nog altijd op zoek naar de juiste methode als het gaat om het budgetteren van de baten en de lasten per doelstelling. Dat is gebleken uit een recente onderzoek naar de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde prestaties over de afgelopen negen jaar in tien verschillende gemeenten. Uit dit onderzoek is namelijk gebleken dat de afwijkingen merendeels zijn ontstaan door de algemene ontwikkelingen binnen de gemeenten.

Onder algemene ontwikkelingen wordt verstaan de ontwikkelingen binnen het bestuur om de begrote prestaties zo veel mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijke prestaties. Begrotingen worden gemaakt op basis van de ervaringen uit het verleden en de verwachtingen over de toekomst.

Maar dat neemt niet weg dat de gemeenten het nog altijd lastig vinden om de juiste begroting op te stellen, vandaar dat de begroting meestal per kwartaal nog wordt bijgesteld. Er zijn al een aantal nieuwe methodes aangenomen. Zo worden bepaalde programma’s bijgehouden met behulp van prestatie indicatoren. En wordt er zo nu en dan gekozen voor een ander strategisch bestuurlijke aanpak als het problematiek binnen een doelstelling maar niet wilt verdwijnen. Dit zijn gevolgen die alsmede zijn ontstaan door de komst van New Public Management. Waarbij er wordt uitgegaan van volgende twee gedachtegangen:

  1. Introductie van “marktconforme” bedrijfsvoering methode in de collectieve sector.

2     Het verleggen van de aandacht van overheidsmanagers naar  het besturen van handelingen naar besturing van prestatie.

Verder worden de afwijkingen naast de algemene ontwikkelingen ook deels veroorzaakt door de externe factoren zoals de vluchtelingencrisis en de ongunstige arbeidsmarkt, maar vooralsnog is het bestuur nog altijd bezig met het vinden van de juiste methode om de processen te laten verlopen als hoe ze zijn begroot en dus kunnen we vaststellen dat de afwijkingen tussen de begrote en werkelijke resultaten bij gemeenten veroorzaakt worden door algemene ontwikkelingen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *