Kosten voor externen bij het rijk enorm gestegen

De kosten voor de inhuur van extern personeel bij het rijk is in twee jaar tijd fors toegenomen. Ondanks het voornemen juist minder externen in te huren, stegen de kosten.

Door: Jerome van Gils

In 2014 waren de kosten voor externen 1,1 miljard euro en in 2016 zijn de kosten gestegen naar 1.28 miljard euro. Een stijging van 180 miljoen euro, ofwel een stijging van ruim 16% in maar twee jaar tijd.

Norm

Sinds 2011 geldt zogeheten ‘Roemernorm’ voor alle ministeries in Nederland. Dit betekent dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden uitgeven aan externe adviseurs, interimmanagers en andere externe medewerkers.

Onderzoek

Uit mijn onderzoek is gebleken dat zeven van de elf ministeries niet voldoen aan de norm van 10 procent. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) spanen de kroon met respectievelijk 23,6 en 24,5 procent. Dit betekent dat ongeveer een kwart van de personeelskosten die het ministerie van BZK en OCW maken, komt door het inhuren van externen.

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat er een sterk verband is tussen hoge kosten voor externen en openstaande (IT)vacatures. Veel ministeries geven aan dat de openstaande vacatures veel worden ingevuld door externen(ZZP’ers), omdat de vraag groter is dan het aanbod.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *