Gemeentes en het budget

In Nederland zijn er 388 gemeentes. De gemeentes krijgen steeds meer taken van de rijksoverheid, omdat ze midden in de samenleving staan. De gemeentes verdelen naar eigen inzicht de budgetten in verschillende programma’s. Het is wel belangrijk om vast te stellen of de bestedingen binnen het gestelde budget blijven.

Auteur: Ikram El Ouardani

Tijdens het onderzoek heb ik gekeken naar twee groepen van negen gemeentes. De ene groep betreft de grotere gemeentes en de andere de kleinere gemeentes. Ik verwachtte dat grotere gemeentes door ervaring, deskundigheid en middelen een betere begroting kan vaststellen voor het budget dan de kleinere gemeentes. Verder dacht ik dat de overschrijding binnen het budget van werk en inkomen zou zitten, omdat de economie in het jaar 2015 aan het herstellen was van de crisis in de voorgaande jaren.

Uit het onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de budgetten binnen beide groepen worden overschreden. Verder heb ik gekeken naar welke budgetten zijn overschreden. Hieruit is gebleken dat ik gelijk had, dat door de economische situatie, het programma maatschappelijke ondersteuning/ werk en inkomen is overschreden. De extra lasten zijn te verklaren door de toename van de werkloosheid in het jaar 2015, waardoor de bijstandsaanvragen toenamen. De vluchtelingenstroom is ook een factor voor de toename van de extra lasten. Als laatste is de externe factor, wijziging van het verdeelmodel, een belangrijke reden geweest voor het financieel tekort.

De conclusie die getrokken kan worden bij dit onderzoek is dat aan de hand van deze steekproef is gebleken dat er geen verschil is tussen kleine en grote gemeentes. Er worden ongeveer evenveel budgetten overschreden binnen beide groepen en dat de overschrijdende budgetten ook overeenkomen. Hieruit kan ik dus concluderen dat er is geen verschil. Zowel de grotere gemeentes als kleinere gemeentes kunnen niet altijd binnen hun budget blijven. Bij overschrijdingen betreft het bij de verschillende  gemeentes meestal dezelfde budgetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *