Algemene ziekenhuizen presteren beter over 2016 met dank aan kleine ziekenhuizen

In 2016 hebben de algemene ziekenhuizen beter gescoord voor hun financiële gezondheid. Dit is vooral veroorzaakt door zeer goede financiële prestaties van kleine en middelgrote ziekenhuizen. De financiële positie van de grote ziekenhuizen blijft echter achter.

Door: Armin Rad

Regelmatig zien we in het nieuws dat de ziekenhuizen in Nederland er financieel niet goed voor staan. Een aantal ziekenhuizen staan zelfs op de rand van faillissement. Dit kan zorgelijk zijn omdat men hierdoor een beperktere keuze aan ziekenhuizen heeft. In dit artikel wordt ingegaan op de financiële positie van de kleine, middelgrote en grote ziekenhuizen in Nederland over 2016 ten opzichte van 2015 op basis van drie categorieën, namelijk: Resultaat, financiële positie en rente- en aflossingscapaciteit. Er wordt onderzocht of de financiële positie van de ziekenhuizen ten opzichte van het voorgaande jaar verbeterd is.

Voor de categorie resultaat werden het resultaat, het rendement en de rentabiliteit geanalyseerd. De ziekenhuizen hadden in totaal een positief resultaat van 217 miljoen euro behaald. Dit was echter 13,3% minder dan het resultaat in 2015, waarin 250 miljoen euro werd opgehaald. Ook daalden zowel de rentabiliteit als het rendement over 2016. De oorzaak van de slechte prestatie ligt bij een aantal grote ziekenhuizen die een slecht resultaat hebben behaald. De gemiddeld kleine en middelgrote ziekenhuizen laten voor deze categorie echter een verbetering zien.

Voor de volgende categorie, rente- en aflossingscapaciteit, werd aan de hand van twee kengetallen Net Debt/EBITDA en de Debt Service Coverage Ratio een analyse gedaan of ziekenhuizen voldoende capaciteit hebben om aan rente en reguliere aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. De aflossingscapaciteit van de ziekenhuizen blijft nagenoeg hetzelfde als in het voorgaande jaar. Voor deze categorie geldt ook een betere prestatie door de kleine en middelgrote ziekenhuizen. Gemiddeld genomen hebben de algemene ziekenhuizen een voldoende gescoord voor hun aflossingscapaciteit.

Voor de laatste categorie, financiële positie en structuur, werden de solvabiliteit en liquiditeit geanalyseerd. De solvabiliteit en liquiditeit van de ziekenhuizen zijn over 2016 verbeterd. Vooral kleine ziekenhuizen presteren zeer goed als het om solvabiliteit gaat. Ook de liquiditeit is behoorlijk, maar kan verder worden versterkt.

Tot slot kan er geconcludeerd worden dat de algemene ziekenhuizen over 2016 in beperkte mate beter hebben gepresteerd ten opzichte van het voorgaande jaar als het om hun financiële gezondheid gaat. Deze ziekenhuizen hebben volgens de jaarlijkse rapportage van BDO in 2016 een overall scoore van 7,1 tegen 6.8 in 2015. Dit lijkt wellicht een geruststellend idee, maar niet alle ziekenhuizen hebben een bijdrage geleverd aan deze verbetering. De verbetering is vooral te danken aan kleine ziekenhuizen. Bijna een kwart van de ziekenhuizen, met name grote ziekenhuizen, heeft een aantal jaar op een rij een onvoldoende gescoord voor hun financiële gezondheid. Dit kan zorgelijk zijn aangezien de overheid van plan is om bijna 1,9 miljard euro op de curatieve zorg te besparen. De slecht presterende ziekenhuizen blijven ook dit jaar slecht presteren en komen hierdoor steeds dichterbij de gevaren zone.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *