Interne beheersing niet op orde bij non-profit organisaties

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het risico van fraude. De risk assessment speelt een steeds grotere rol en daar hoort een vervolg bij, namelijk interne beheersingsmaatregelen maar hebben non-profit organisaties dit wel op orde?

Door: Sebastiaan Tielrooij

 

Nederland telt ontzettend veel non-profit organisaties. Deze organisaties hebben meestal een maatschappelijk karakter. De laatste jaren duiken er steeds meer schandalen op. Mensen worden argwanend en dit brengt schade toe aan de sector. In een recent onderzoek wordt gekeken naar de risk assessment binnen non-profit organisaties en de daarbij behorende interne beheersingsmaatrelen.

In een huidig onderzoek zijn 55 bestuurders van non-profit bedrijven geënquêteerd en daaruit is een opvallende conclusie te trekken. Uit de enquête blijkt dat de bestuurders zich bewust zijn van de diverse risico’s binnen hun organisaties. De gebruikte schaal van het onderzoek loopt van 1 t/m 7, waarbij 7 betekent dat bestuurder zich heel erg bewust zijn van de risico’s. Het gemiddelde kwam uit 5,2 en dit is een goed teken. Echter de interne beheersingsmaatregelen liggen aanzienlijk lager met een 4,58. De uitkomsten van het onderzoek kunt u hieronder aanschouwen.

 

Conclusie is dat het verband tussen risk assessment en interne beheersingsmaatregelen niet is aangetoond met een regressieanalyse. De bestuurders denken het onder controle te hebben maar dat blijkt niet uit de cijfers.

 

 

Eén reactie

  1. j.n.m.zomer@hhs.nl

    Wat een mooi onderzoek. Hoog tijd dat de interne beheersing op de agenda komt bij dit soort organisaties: Vertrouwen is goed, controle is beter. Blijkt ook uit de praktijk. Een mooie opdracht voor (aankomende) accountants.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *