Financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland licht verbeterd

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland in 2016 niet verslechterd is ten opzichte van 2015. Van de zestien ziekenhuizen in Zuid-Holland scoren zeven ziekenhuizen een onvoldoende op de stresstest 2016. Voor deze ziekenhuizen is er nog steeds veel werk aan de winkel!

Door: Selina olde Scheper

Het afgelopen jaar is er veel negatief nieuws naar buiten gekomen over de financiële situatie van ziekenhuizen. EY zegt: “Het is vijf voor twaalf voor de zorgsector omtrent de financiële situatie”. Het Financieel Dagblad zegt: “Bijna een kwart van de ziekenhuizen zijn financieel ongezond”. Middels de stresstest is onderzoek gedaan naar de verslechtering van de financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland. De stresstest bestaat uit zes kengetallen: het rendement, de solvabiliteit, de loan to value ratio, de DSCR (debt service coverage ratio), het ICR (Interest coverage ratio) en de Net debt/EBITDA.

Financiële situatie

De financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland is in 2016 niet verslechterd ten opzichte van 2015. In totaal zijn er bij de zestien ziekenhuizen in Zuid-Holland negentig kengetallen te behalen. In 2015 is 44,4% van deze kengetallen niet behaald. In 2016 betrof dit nog maar 35,6%. Alleen het kengetal rendement is in 2016 verslechterd ten opzichte van 2015.

 

Onvoldoende

Een ziekenhuis scoort een onvoldoende op de stresstest als drie of meer van de kengetallen niet behaald zijn. Uit eigen onderzoek is naar voren gekomen dat zeven van de zestien ziekenhuizen in Zuid-Holland een onvoldoende haalt op de stresstest 2016. Het percentage onvoldoendes uit de stresstest 2016 bij ziekenhuizen in Zuid-Holland ligt niet significant hoger ten opzichte van het percentage onvoldoendes uit de stresstest 2016 bij ziekenhuizen in Nederland volgens de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017.

 

Overal kan geconcludeerd worden dat de financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland zorgwekkend is, omdat zeven van de zestien ziekenhuizen in 2016 een onvoldoende scoren op de stresstest. Gezien het feit dat de financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland in 2016 is verbeterd ten opzichte van 2015, is er hoop voor een goede financiële situatie in de toekomst. Ziekenhuizen in Zuid-Holland zullen door moeten gaan met maatregelen nemen, zodat er in de komen jaren net zoals in 2016 een afname zal plaats vinden van het aantal niet behaalde kengetallen.

In 2018 kan verder onderzocht worden of de niet behaalde kengetallen in 2017 significant zijn afgenomen ten opzichte van 2016 bij ziekenhuizen in Zuid-Holland.

Eén reactie

  1. j.n.m.zomer@hhs.nl

    Interessant om te lezen dat met dit onderzoek meerdere jaren met elkaar kunnen worden vergeleken en dat er potentie is voor vervolgonderzoek. De stresstest is hiervoor een mooi meetinstrument. Wel een zorgelijke eindconclusie. Het is niet te hopen dat Zuid-Holland straks de helft minder ziekenhuizen heeft. Wordt het niet eens tijd voor een mooi adviesrapport met maatregelen om de financiele situatie van ziekenhuizen te verbeteren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *