Financiële positie van sportverenigingen verslechterd

Sportverenigingen hebben al een paar jaar te kampen met ernstige financiële problemen. Dit is in het jaar 2016 nog erger geworden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs drie op de tien sportverenigingen hun toekomst somber inzien.

Door: Annis Marquenie

 

De achteruitgang van de financiële positie van sportverenigingen komt door verschillende factoren. Dit komt mede doordat de sportuitgaven van de gemeenten flink zijn afgenomen, het aantal vrijwilligers afneemt, de sponsorinkomsten minder zijn geworden en de kantineontvangsten zijn gedaald. Hierdoor komen er minder liquide middelen in de kas en moeten de verenigingen het van hun reserves hebben.

Doordat er minder geld in de pot komt neemt de kwaliteit van de sportclubs af. Eerst werd nog 47% als een ‘goede’ sportclub gekwalificeerd, waar in 2016 nog maar 32% onder valt. Een sportclub wordt als goed gekwalificeerd als de trainingen en voorzieningen van goede kwaliteit zijn en de vereniging toekomstbestendig is.

Kwalificaties sportverenigingen 2010 en 2016, bron: Stichting Waarborgfonds Sport

 

De gevolgen voor de sportverenigingen zijn groot. Het aantal leden stagneert of neemt af. Sportclubs zijn hun contributie aan het verhogen wat de dalende inkomsten moet compenseren. Dit maakt het voor leden ook niet aantrekkelijker om bij een sportvereniging te blijven of om bij een vereniging te gaan.

Ook de toenemende trend voor het individueel sporten of sporten in kleine clubjes zorgt voor de afname van leden.

 

Voor de kleine sportverengingen, circa honderd leden, hebben de financiële problemen de grootste gevolgen. Zij zijn de gene die als eerst hun deuren zullen moeten sluiten. Daarnaast hebben de sportverenigingen zonder accommodatie en de verenigingen met binnensporten het op financieel gebied ook erg moeilijk.

Eén reactie

  1. j.n.m.zomer@hhs.nl

    Sporten en bewegen is belangrijk voor een gezonde maatschappij. De geschetste ontwikkeling is daarmee zorgelijk. Is bekend wat de belangrijkste oorzaak is van de verslechterde financiele positie? Ik vermoed gemeentelijke subsidies. Misschien moeten de raadsleden na de verkiezingen hier eens op aangesproken worden. Mooi dat dit onderwerp door onze studenten op de kaart is gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *