De financiële situatie van de Haagse Hogeschool

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat hogescholen in Nederland in 2016 een negatief resultaat lieten zien. Zo heeft de Haagse Hogeschool bekend gemaakt dat zij de komende jaren in financieel zwaar weer terecht komen.

Door: Ahmad Bijani

Omdat de Haagse Hogeschool het afgelopen jaar een fors financieel verlies heeft geleden, is er onderzoek gedaan naar de financiële situatie. Bij het onderzoek is er een selectie gemaakt van de tien grootste hogescholen in Nederland. De gegevens van deze hogescholen werden vergeleken met de gegevens van de Haagse Hogeschool.

Personeelskosten

De personeelskosten vormen de grootste lasten voor alle hogescholen, dus ook de Haagse Hogeschool. Gemiddeld gezien zijn de personeelskosten 77% van het totaal van de inkomsten. Voor de Haagse Hogeschool zijn in 2016 de personeelskosten t.o.v. het totaal van de inkomsten gestegen van 78% naar 83%.

Baten werk in opdracht van derden

Ook heeft de Haagse Hogeschool lagere baten uit hoofde van werk in opdracht van derden. Dit zorgt ervoor dat de baten per student 150 euro lager valt dan het gemiddelde.

Leenstelsel

Hiernaast kan de invoering van het leenstelsel ook als een verklaring voor de tegenvallende inkomsten worden gezien. De gedaalde instroom van studenten heeft ervoor gezorgd dat het ministerie van Onderwijs de rijksbijdrage naar beneden heeft gesteld. Voor De Haagse Hogeschool resulteerde dit in een negatief effect op het financiële resultaat voor 2016 van 2 miljoen.

Financieel resultaat

In de onderstaande grafiek zijn de resultaten van hogescholen in 2016 in beeld gebracht. Opvallend is dat alle hogescholen een negatief resultaat hebben geboekt. De Haagse Hogeschool heeft met een verlies van 446,52 euro per student, het slechtste resultaat van de hogescholen die zijn betrokken bij het onderzoek. Gemiddeld gezien wordt er in 2016 een verlies geleden van 151,62 euro per student.

Eén reactie

  1. j.n.m.zomer@hhs.nl

    Een mooie vergelijking van de verschillende hogescholen. Is er ook een analyse gedaan naar mogelijke oorzaken van de slechtere resultaten van de Haagse Hogeschool? Dat zou een interessant vervolgonderzoek kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *