Studievertraging: je bijbaan is de boosdoener

Uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de studenten op de Haagse Hogeschool een bijbaan of een betaalde stage hebben, waarvan meer dan 40% studievertraging oplopen. Door: Andy Huynh Onderzoek onder de wo-studenten Volgens meerdere Angelsaksische onderzoeken leidt een bijbaan tot meer stress en mindere studieprestaties. In 2013 hebben een aantal wo-studenten een onderzoek verricht en 500 universitaire studenten geënquêteerd. Hieruit is gebleken dat een bijbaan geen invloed heeft op de studieprestaties van een student. Er is geen verschil geconstateerd in de tentamencijfers, behaalde studiepunten of studieachterstand bij studenten met of zonder een bijbaan. (Walgraeve,2013) Onderzoek onder de hbo-studenten uit Den Haag Uit eigen onderzoek onder de studenten van de Haage Hogeschool blijkt er wel een verschil in studieprestaties te … Meer lezen over Studievertraging: je bijbaan is de boosdoener

Lees verder