Studievertraging: je bijbaan is de boosdoener

Uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de studenten op de Haagse Hogeschool een bijbaan of een betaalde stage hebben, waarvan meer dan 40% studievertraging oplopen.

Door: Andy Huynh

Onderzoek onder de wo-studenten

Volgens meerdere Angelsaksische onderzoeken leidt een bijbaan tot meer stress en mindere studieprestaties. In 2013 hebben een aantal wo-studenten een onderzoek verricht en 500 universitaire studenten geënquêteerd. Hieruit is gebleken dat een bijbaan geen invloed heeft op de studieprestaties van een student. Er is geen verschil geconstateerd in de tentamencijfers, behaalde studiepunten of studieachterstand bij studenten met of zonder een bijbaan. (Walgraeve,2013)
Onderzoek onder de hbo-studenten uit Den Haag Uit eigen onderzoek onder de studenten van de Haage Hogeschool blijkt er wel een verschil in studieprestaties te bestaan. Studenten die werken geven aan dat zij gemiddeld 5 tot 10 uur per week besteden aan hun studie en van de groep niet werkende studenten 10 tot 15 uur per week. Aan de studenten is gevraagd om hun prestaties op school te beoordelen. Van alle studenten gaf 56% aan dat zij gemiddeld presteren, 33% goed presteren en het resterende deel matig tot slecht presteren. Van de respondenten die aangeven dat zij matig tot slecht presteren heeft 80% een bijbaan. 67% van de steekproef geeft aan dat zij geen studievertraging oplopen en 33% wel. De groep met studievertraging heeft een gemiddelde vertraging van één jaar en bestaat vooral uit studenten die naast hun studie ook werken.
Van de 34 studenten die naast hun studie een bijbaan of een betaalde stage hebben loopt 40% studievertraging op. Van de niet werkende studenten lopen er maar 2 studievertraging op dat 14% bedraagt. Hieruit valt te concluderen dat werkende studenten meer kans op studievertraging oplopen dan niet werkende studenten.
Het onderstaande grafiek geeft de verhoudingen weer:

 

Eén reactie

  1. j.n.m.zomer@hhs.nl

    Mooi artikel dat een belangrijke issue aan de orde stelt. Maar ook een dilemma voor student EN opleiding. Meer bewustwording is nodig bij studenten, want studievertraging kost ook geld. En voor de opleiding de opdracht om studenten te stimuleren om de tijd op school effectief te benutten en te werken aan opdrachten en vakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *