Grote woningcorporaties aan kop

In een recent onderzoek op basis van de Aedes benchmark 2016, is gebleken dat grote woningcorporaties over het algemeen beter presteren dan kleine woningcorporaties. De bedrijfslasten per verhuureenheid zijn veel lager dan bij kleine corporaties.

Door Sonny Sikking

Huurdersoordeel

De kleine woningcorporaties (met minder dan duizend verhuureenheden) scoren beter op het gebied van huurdersoordeel. De huurders geven betere scores indien zij een woning huren bij een kleine corporatie. Zij prijzen het persoonlijke contact en het gevoel dat zij gehoord worden. Gemiddeld krijgen de kleine woningcorporaties een 7,7. De huurders van een grote woningcorporatie ervaren deze service minder, zij krijgen een 7,4 gemiddeld.

De Aedes benchmark is sinds 2014 een jaarlijkse rapportage van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes. In deze rapportage worden de prestaties per woningcorporatie openbaar gemaakt. Dit onderzoek heeft op basis van de benchmark de resultaten van de grote en kleine woningcorporaties tegenover elkaar gezet. De laatste jaren is er veel schaalvergroting geweest in de woningcorporatiesector en dit onderzoek geeft inzicht in de voor- of nadelen van schaalvergroting. Uit het onderzoek blijkt dat de kleine corporaties gemiddeld slechter scoren dan de grote corporaties in de Aedes benchmark.

Schaalvergroting

De afgelopen jaren zijn er veel woningcorporaties gefuseerd, om zo te kunnen profiteren van schaalvoordelen. Dit werpt zijn vruchten af in de benchmark. De grote woningcorporaties (meer dan 10.000 verhuureenheden) scoren beter in de andere categorieën. De bedrijfslasten per verhuureenheid zijn veel lager dan bij kleine corporaties. Ook weten de grote corporaties sneller hun bedrijfslasten in te perken als er een vergelijking wordt gemaakt met de voorgaande jaren. Door de bedrijfslasten omlaag te brengen blijft er meer geld over voor nieuwe projecten. Tevens ontwikkelen zij meer betaalbare woningen en hebben zij meer betaalbare woningen beschikbaar in hun aanbod. Hierdoor voelden de grote woningcorporaties beter aan hun kerntaak: het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woningen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *