Gemeenten maken er een puinhoop van

Gemeenten klagen over de veranderingen in de PGB en WMO. De verwachting is dat door deze verandering meer afkeurende verklaringen over 2015 worden afgegeven ten opzichte van 2014 en 2013.

Door: Soumia Jakhjoukh

Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein vanaf 2015 is het verantwoordings- en-controleproces over dat jaar ingewikkelder dan anders. Veel gemeenten hebben zich extra moeten inzetten om hun eigen verantwoording op tijd af te krijgen. Hierdoor waren een aantal gemeenten te laat met het aanleveren van de verantwoordingsinformatie. Het jaarverslag van 2015 was het eerste verslag waar de decentralisatie van invloed op was.

Het feit dat de helft van de gemeenten geen goedkeurende verklaring over 2015 heeft ontvangen is zorgelijk. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor gemeenten.

De niet-goedgekeurde verklaringen zijn volgens dit onderzoek vooral een gevolg van de fouten en onzekerheden die zijn opgetreden bij de zorg in natura, met name de WMO 2015, jeugdwet en de verstrekking van het persoonsgebonden budget (PGB). De PGB is de meest voorkomende oorzaak omdat een enkele keer niet voldoende en geen geschikte controle-informatie was. Tevens kan op totaalniveau van alle gemeenten van 1,3 miljard euro aan PGB-gelden niet worden vastgesteld of de betaling rechtmatig is.

De verwachting komt overeen met de werkelijkheid. Er zijn inderdaad meer jaarstukken afgekeurd die betrekking hebben op 2015 in vergelijking met 2014 en 2013 als gevolg van de decentralisatie van de sociale taken.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *