Wie slim is maakt geen begroting!

Economen die jou wijs proberen te maken dat het opstellen van een begroting noodzakelijk is, hebben het bij het verkeerde eind. Uit onderzoek is gebleken dat non-profitorganisaties die weinig tijd besteden aan begrotingen de mooiste resultaten behaalden. Door: Wouter Meijer Er is onderzocht of er een correlatie bestaat tussen het opstellen van begrotingen en het behalen van opbrengsten. Van te voren werd verwacht dat, procentueel gezien, opbrengsten van non-profitorganisatie zouden toenemen naarmate er meer gewerkt zou worden met begrotingen. Het tegendeel bleek echter waar te zijn. In het onderzoek met ruim honderd geënquêteerde non-profit organisaties is gebleken dat organisaties die het minst gebruik maken van begrotingen de hoogste opbrengsten hebben. Gemiddeld gezien zijn hun opbrengsten 7,9% van het balanstotaal. Dit is ruim 6% hoger … Meer lezen over Wie slim is maakt geen begroting!

Lees verder