Bouwprojecten belangrijkste oorzaak in begrotingsverschillen bij gemeenten

Uit onderzoek is gebleken dat de begrotingsverschillen in 2015 bij de vijf van de zes grootste gemeenten voornamelijk ontstaan doordat er verschuivingen zijn in de activiteiten van bouwprojecten. Dit ligt in lijn met de aantrekkende drukte in de bouwsector

Door: Stefan van Burik

Begrotingsverschillen zijn afwijkingen van de werkelijke cijfers ten opzichte van de begroting. Doordat activiteiten verschuiven, worden kosten eveneens doorgeschoven naar het daaropvolgende jaar. In het onderzoek is geanalyseerd welke programma’s binnen de gemeenten het meest bijdragen aan de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Opvallend was dat bij bijna alle gemeenten de bouwprojecten zorgden voor grote afwijkingen. Dit ligt in lijn met de aantrekkende drukte in de bouwsector. In de gemeenten wordt weer volop gebouwd; daarom zijn er veel meer bouwprojecten in de gemeenten dan een aantal jaar geleden.

Andere vaker voorkomende redenen voor deze afwijkingen waren als volgt:

  • In de begroting wordt bij armoedebestrijding geen rekening gehouden met de vangnetregeling; in de werkelijke lasten komen deze echter wel voor.
  • Leges uit hoofde van WABO-vergunningen vallen hoger uit dan begroot.
  • Specifiek voor Den Haag: Fonds Economische Structuurversterking.
  • Diverse verschuivingen tussen programma’s voor diverse posten.

In het onderzoek is Eindhoven niet meegenomen doordat daar een misleidende jaarrekening was uitgebracht. Hierdoor is het onderzoek gedaan in de gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht (de grootste vier) en Tilburg (de zesde gemeente qua inwoners van Nederland).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *