Ziekenhuizen niet in staat om aan hun kortlopende verplichtingen te voldoen

Wat betreft de liquiditeit kan er gezegd worden dat de financiële situatie van Nederlandse ziekenhuizen tussen 2006 en 2014 zorgelijk is. Gemiddeld genomen zijn Nederlandse ziekenhuizen niet in staat om aan hun kortlopende verplichtingen te voldoen. 

Door: Daniël Verbaan

Omdat Nederlandse ziekenhuizen de laatste jaren negatief in het nieuws zijn geweest vanwege hun financiële gezondheid, is er onderzoek gedaan naar deze financiële gezondheid van alle 103 Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2006 tot en met 2014. Dit is gedaan aan de hand van drie ratio’s: het liquiditeitsratio, de solvabiliteit en de rentabiliteit. Deze zijn afkomstig van cijfers van het CBS.

Liquiditeit
Wat betreft de liquiditeit kan er gezegd worden dat de financiële situatie van Nederlandse ziekenhuizen tussen 2006 en 2014 zorgelijk is. Uit current ratio, quick ratio en het netto werkkapitaal blijkt dat ziekenhuizen niet in staat zijn om hun kortlopende schulden af te lossen. Hierbij is het jaar 2009 een dieptepunt met een gemiddeld negatief netto werkkapitaal van ruim 2 miljard euro. Ondanks deze negatieve cijfers is er wel verbetering te zien als we naar de liquiditeit kijken; het netto werkkapitaal is in 2014 teruggebracht naar 187 miljoen euro en de current en quick ratio zijn ook gestegen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Nederlandse ziekenhuizen tot 2012 is ook zorgelijk. Vanaf 2012 bestaat een kwart of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen. Dit betekent dat ziekenhuizen in staat zijn om hun vreemd vermogen te kunnen betalen, voor 2012 was dit niet het geval. Na 2007 is er een daling te zien voor wat betreft de solvabiliteit, vanaf 2008 is er een geleidelijke stijging te zien en verbetert de solvabiliteit.

Rentabiliteit
Over de rentabiliteit van het eigen vermogen kan gezegd worden dat de financiële situatie van Nederlandse ziekenhuizen tussen 2006 en 2014 goed is. Door de jaren heen verandert deze rentabiliteit. Er is een stijging in 2014 ten opzichte van 2006.

Maar als we kijken naar de rentabiliteit van het totaal vermogen blijkt dat de financiële situatie van Nederlandse ziekenhuizen tussen 2006 en 2014 ver onder de norm is. Ondanks dat zit er wel een positieve stijging in deze ratio in deze periode.

Naast deze bevindingen kan er ook geconcludeerd worden dat universitaire medische centra het beter doen wat betreft liquiditeit en solvabiliteit in vergelijking met algemene- en categorale ziekenhuizen. De rentabiliteit is bij algemene ziekenhuizen weer het hoogst.

Overal kan worden geconcludeerd dat Nederlandse ziekenhuizen zichzelf financieel moeten opereren, vooral wat betreft liquiditeit: gemiddeld genomen zijn zij namelijk niet in staat om hun kortlopende verplichtingen te voldoen. Desondanks is er wel te zien dat de ziekenhuizen vanaf 2010 financieel steeds gezonder worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *