Subsidieplafond per provincie verschillend

In dit artikel wordt het verband tussen drie kerngetallen en vier provinciale subsidieplafonds beschreven. De kerngetallen zijn: inwoneraantal, oppervlakte en de begrote inkomsten van de provincie. Het subsidieplafond is het maximale bedrag dat uitgegeven mag worden.

Door: Maike van der Voet

Als eerste is het subsidieplafond natuur getoetst aan de drie kerngetallen. Uit het onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen de oppervlakte van een provincie en de hoogte van het subsidieplafond natuur. Maar wat betekent dit? In het kort houdt dit in dat hoe meer oppervlakte een provincie heeft, hoe hoger het subsidieplafond voor natuur zal zijn. Klinkt logisch, toch!

Het subsidieplafond cultuur is vergeleken met dezelfde drie kerngetallen. Ook hieruit bleek een bepaalde relatie. Het is namelijk zo dat de begrote inkomsten van een provincie bepalend zijn voor de hoogte van het subsidieplafond voor cultuur. Klinkt minder logisch.

Stel je bent op zoek naar een provinciale subsidie op het gebied van innovatie, dan vraagt u zich waarschijnlijk af welke provincie de meeste subsidie verstrekt. Ook hierop hebben wij het antwoord. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat het inwoneraantal van een provincie bepalend is voor de hoogte van het subsidieplafond innovatie. De provincie met de meeste inwoners zal derhalve het hoogste subsidieplafond hebben voor innovatie. Klinkt niet zo vanzelfsprekend!

 Voor subsidie voor verkeer, vervoer en wegen op provinciaal gebied is het lastig een relatie te leggen met de kentallen. Er is namelijk in het onderzoek geen verband aangetoond tussen de hoogte van het subsidieplafond en de kerngetallen van de provincies.

 Verder is het natuurlijk wel zo dat de provincie die de subsidie verstrekt profijt moet hebben van de activiteiten waarvoor de subsidie verleend wordt. Dit moet je uiteraard wel in gedachten houden.

(Onderzoek: provinciale subsidieplafonds, januari 2017, M. van der Voet)

Eén reactie

  1. Aardige insteek. Ook is het zo dat de besluitvorming op politiek niveau plaats heeft. Daarmee is er dan ook ruimte voor de variabele politieke kleur van het dagelijks bestuur en de raad. Ben benieuwd naar de samenhangen die dan zichtbaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *