Basisscholen anticiperen niet op technologische veranderingen

Uit onderzoek is gebleken dat basisscholen weinig aandacht besteden aan het beheersen van de strategie op andere gebieden dan enkel het operationele gebied. Gezien de huidige tijd waarin er aanzienlijke (technologische) veranderingen plaats zullen vinden in het onderwijs is het van belang dat onderwijsinstellingen hierop anticiperen. Een manier van anticiperen is het formuleren van strategische doelstellingen. Dit gebeurt op dit moment amper. Door: Michael Kuiper Het onderzoek werd gehouden om na te gaan of basisscholen een bedrijfsstrategie toepasten en op welke gebieden zij dat deden. Er werd geënquêteerd op strategische onzekerheden op het gebied van: technologische ontwikkelingen en risico’s op het gebied van operationele werkzaamheden. Strategie is de manier waarop je bedrijfsmiddelen en personeel inzet om bepaalde doelstellingen te realiseren. … Meer lezen over Basisscholen anticiperen niet op technologische veranderingen

Lees verder