Basisscholen anticiperen niet op technologische veranderingen

Uit onderzoek is gebleken dat basisscholen weinig aandacht besteden aan het beheersen van de strategie op andere gebieden dan enkel het operationele gebied. Gezien de huidige tijd waarin er aanzienlijke (technologische) veranderingen plaats zullen vinden in het onderwijs is het van belang dat onderwijsinstellingen hierop anticiperen. Een manier van anticiperen is het formuleren van strategische doelstellingen. Dit gebeurt op dit moment amper.

Door: Michael Kuiper

Het onderzoek werd gehouden om na te gaan of basisscholen een bedrijfsstrategie toepasten en op welke gebieden zij dat deden. Er werd geënquêteerd op strategische onzekerheden op het gebied van: technologische ontwikkelingen en risico’s op het gebied van operationele werkzaamheden.

Strategie is de manier waarop je bedrijfsmiddelen en personeel inzet om bepaalde doelstellingen te realiseren. In het bedrijfsleven wordt strategie voornamelijk ingezet om er voor te zorgen dat een organisatie zich onderscheidt op de markt. Daarnaast is strategie ook een middel om vooruit te plannen en risico’s in te kunnen schatten.

Belangrijkste uitkomst Er wordt in beperkte mate aandacht besteed aan concurrentie en technologische ontwikkelingen. Een beperkt aantal respondenten gaf aan dat zij wel bezig zijn met het anticiperen op technologische ontwikkelingen maar dat de aandacht op dit gebied nog steeds gering is. Het is van belang voor basisscholen om te anticiperen op technologische ontwikkelingen; dit kan de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de manier van onderwijs geven veranderen. Op dit moment krijgen leerlingen van basisscholen bijvoorbeeld nauwelijks onderwijs op het gebied van informatica. Dit wordt pas gegeven op de middelbare school.

Daarnaast is het anticiperen op technologische ontwikkelingen van belang om  persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te waarborgen. Dit geldt voor de school maar ook voor de leerlingen zelf. Nieuwe wetgeving; waarbij er hogere boetes worden gegeven indien er persoonsgegevens worden gelekt of misbruikt, vereist van betrokkenen dat ze hun zaken op orde hebben. In het verleden is namelijk gebleken dat de beveiliging van vertrouwelijke informatie niet adequaat is.

Operationeel gebied Daarentegen worden er door basisscholen wel strategische doelstellingen geformuleerd op het operationele gebied (dit betreft de effectiviteit, veiligheid en kwaliteit van het gegeven onderwijs). Gezien de missie en visie van veel basisscholen is dit voor de hand liggend omdat scholen onderwijs trachten te bieden van hoogstaande kwaliteit.  Daarnaast dienen basisscholen aan deze doelstellingen te voldoen omdat zij jaarlijks worden gecontroleerd op operationele gebied door de onderwijsinspectie. Wellicht kan de inspectie hier het hoofdstuk technologische ontwikkelingen aan toevoegen.

 

Eén reactie

  1. Een zeer interessante conclusie. Weer een bewijs dat technologische ontwikkelingen te weinig aandacht krijgen in het onderwijs. Als we de Nederlandse economie innovatief willen maken, dan moet het toch echt anders! Voor mij een stimulans om een extra impuls te geven geven aan de digitalisering van het Accountancy onderwijs van De Haagse…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *