Financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland licht verbeterd

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland in 2016 niet verslechterd is ten opzichte van 2015. Van de zestien ziekenhuizen in Zuid-Holland scoren zeven ziekenhuizen een onvoldoende op de stresstest 2016. Voor deze ziekenhuizen is er nog steeds veel werk aan de winkel! Door: Selina olde Scheper

Lees verder

Mbo´ers hebben het moeilijker op het hoger beroepsonderwijs dan havisten

Uit onderzoek is gebleken dat studenten met een mbo-achtergrond meer moeite hebben met het behalen van hun Accountancy diploma dan studenten met een havo-achtergrond. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) halen steeds minder hbo’ers binnen vijf jaar tijd een diploma. Voor mbo’ers die doorgestroomd zijn naar het hoger beroepsonderwijs is het helemaal een moeilijke opgave. Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt deze situatie in het hoger beroepsonderwijs ‘zorgelijk’. Om vast te stellen of dit terug te zien is binnen de opleiding Accountancy is er een onderzoek verricht door middel van een enquête. Uit onderzoek blijkt deze bewering te kloppen. Van de studenten met een mbo-achtergrond had maar liefst 60% studievertraging. Van de studenten met een havo-achtergrond had 24% studievertraging.lees verder

Lees verder

Prestatiedruk bij studenten

Prestatiedruk is het idee dat je slecht of onder de maat presteert. Je krijgt het gevoel dat er meer van je wordt verwacht dan dat je kan leveren. Laatste tijd komt prestatiedruk heel vaak voor bij jongeren en dit heeft vaak invloed op de studies van de jongeren. Door: Harjot Singh

Lees verder

RJ 645 geeft het gewenste effect

De aangepaste en herschreven RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting draagt bij aan de verbeterde kwaliteit van de financiële verslaggeving van woningcorporaties. Uit recent onderzoek is gebleken dat op basis van gestelde criteria de kwaliteit van de financiële verslaggeving van woningcorporaties door de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving een significante verbetering heeft ondergaan. Door: Dynand van Huis

Lees verder

Directiesalaris bij goede doelen, een gevoelige kwestie

Moeten de directeuren van een goed doel echt meer dan een ton verdienen, vragen velen zich af wanneer ze de salarissen horen van de directeuren van de grote goede doelen. In mijn omgeving trekt het salaris van sommige directeuren regelmatig voor opgetrokken wenkbrauwen. Want elke euro die een directeur meer verdiend is een euro minder naar het goede doel.  (door: Benjamin van der Kwaak)

Lees verder

Meer dan de helft van de Goede doelen hebben hun doelstellingen niet goed geformuleerd

Door: Jeffrey jol Na het uitvoeren van een verdiepingsonderzoek blijkt dat 25% van de onderzochte goede doelen zelf helemaal geen doelen hebben opgesteld. Van de overige 75% blijkt dat minder dan de helft de doelen goed heeft geformuleerd volgens de SMART-methode. De meeste goede doelen organisaties vinden het moeilijk om de T van tijd goed uit te werken. De doelstellingen zijn dus niet tijdgebonden en kunnen dus niet worden geanalyseerd. Tevens zijn er ook goede doelen organisaties die hun doelstellingen eigenlijk zien als dromen. Diverse stichtingen zijn er om bepaalde ziektes te verminderen door onderzoeken uit te voeren of de patiënten te begeleiden met hun ziektes. Maar doelstellingen opstellen dat de ziekte binnenkort niet meer bestaat is niet realistisch enlees verder

Lees verder

Hbo-studenten met een laag gezinsinkomen zijn minder succesvol dan hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen

In een recent onderzoek is gebleken dat hbo-studenten met een laag gezinsinkomen minder studiepunten behalen dan hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen. Dit is in contrast met het beleidsdoel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: kansengelijkheid. Hoort niet elke student dezelfde kansen te krijgen? En krijgen studenten met een laag gezinsinkomen geen hogere studiefinanciering ter compensatie? Door: Kishan Ori Uit het onderzoek ( enquête n=20) is gebleken dat hbo-studenten (startjaar 2014-2015) met een laag gezinskomen gemiddeld 19,5 punten minder hebben dan hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen. Daarnaast erkent 70 procent dat indien hun ouders een hoger verzamelinkomen hadden gehad zij meer punten tot nu zouden hebben behaald, ten opzichte van de 10 procent uit de hoge inkomensgroep. Dit komtlees verder

Lees verder