De tevredenheid van de studenten met het onderwijs op afstand

De Haagse Hogeschool heeft voor dit onderzoek Bram Gad aangesteld als  onderzoeker. In dit rapport wordt onderzocht of de tevredenheid van de studenten met het onderwijs op afstand invloed heeft gehad. Denk hierbij aan de vervolgstappen van de studie en de emoties rondom de studenten. Hier kwam uit dat de meerderheid terug wil naar fysieke lessen en niet tevreden is met het onderwijs op afstand Door Bram Gad Aanleiding Toen Nederland op slot ging en zo ook  de scholen. Stages werden vanuit huis uitgevoerd en langzaam begonnen scholen met het onderwijs geven op afstand. Dit betekende voor veel scholen dat zij een nieuwe manier van lesgeven moesten ontdekken om toch de student zo ver te krijgen om zijn toetsen telees verder

Lees verder

Vrouwen in de top van ziekenhuizen

Vanaf 2021 is het voor beursgenoteerde bedrijven verplicht om minimaal dertig procent van de bestuursfuncties door vrouwen te laten vervullen. Hierdoor is er een stijging te zien in het aantal vrouwen in de top. Voor non-profit organisaties zoals ziekenhuizen geldt deze regel niet. Uit onderzoek is gebleken dat ook bij ziekenhuizen een stijging heeft plaatsgevonden. Door: Joani Schrader In verschillende onderzoeken is het belang van een divers bestuur naar voren gekomen. Het versterkt niet alleen de positie van de vrouw in de top, maar zorgt ook voor versterking van het gehele bedrijf. Ziekenhuizen zijn niet verplicht om meer bestuursfuncties door vrouwen te laten vervullen, maar ook zij zien de overduidelijke meerwaarde voor het bedrijf. Tussen 2014 en 2018 is erlees verder

Lees verder

De kwaliteit van de governance structuur op de prestaties van woningcorporaties

Woningcorporaties staan de laatste jaren erg onder druk en komen geregeld slecht in het nieuws voor. Bij schandalen wordt er direct gekeken naar het bestuur en toezicht op een woningcorporatie, ook wel ‘de governance structuur’. In januari 2021 is een rapport opgesteld door Freek de Groot, waarin onderzoek is gedaan over de relatie tussen de kwaliteit van de governance structuur en de prestaties van woningcorporaties. Zoals we wisten in een man- en vrouwverhouding belangrijk om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen. Door: Freek de Groot Om dit onderzoek uit te voeren dient eerst bepaald te worden wat als Governance kwaliteit wordt gezien. Er zijn principes vastgelegd in de Governance code door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Hier zijn vijf principeslees verder

Lees verder

De loonkloof binnen en tussen de overheidsorganisaties en het bedrijfsleven

De een kwam erachter doordat het bedrijf onderzoek deed naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de ander werd getipt door de wethouder voor wie ze werkte. Wat doe je als het blijkt dat je als werknemer vele malen minder verdient dan diverse werknemers binnen een organisatie? Door: Erkan Buran Uit een eerder onderzoek van de Volkskrant naar aanleiding van de 25 hoogste bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is gebleken dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven gemiddeld 51 keer meer salaris verdient dan de werknemer. Daartegenover blijkt uit een artikel over ambtenarensalarissen dat juist bij overheidsorganisaties, zoals het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur de verschillen in beloningen tussen de top en de werknemers over het algemeen hetlees verder

Lees verder

Effect van de COVID-pandemie op het donatiegedrag van studenten

Uit onderzoek is gebleken dat de covid-pandemie geen effect heeft gehad op het donatiegedrag van studenten. Bij dit onderzoek is er gekeken naar een groep van 50 studenten en op basis van de uitkomsten van het onderzoek is er geconcludeerd dat de covid-pandemie geen effect heeft gehad op het donatiegedrag van studenten. Door: Dina Allaoui De COVID-pandemie heeft zeker gevolgen voor goede doelenorganisaties in Nederland. Die gevolgen verschillen overigens sterk per individuele organisatie. De goede doelensector omvat dan ook organisaties die als gevolg van COVID-19 aanzienlijk in inkomen achteruit zijn gegaan, een deel van hun staf heeft moeten ontslaan en een deel van hun reguliere werkzaamheden tijdelijk heeft moeten stoppen, maar ook organisaties die hun inkomen hebben zien stijgen, meerlees verder

Lees verder

Impact COVID-19 op de resultaten van de studenten binnen de Haagse Hogeschool

De leef- en onderwijssituatie blijkt langer te gaan duren dan werd gedacht en de einddatum is vrij onduidelijk. Studenten moeten opzoek naar een nieuw ritme voor het onderwijs. Deze zoektocht is nog steeds gaande onder de studenten. Daarom heb ik ervoor gekozen een online enquête samen te stellen en deze te versturen onder de studenten van de Haagse Hogeschool. Dit heb ik gedaan om te kijken of de coronacrisis invloed heeft gehad op de cijfers van de studenten. Door: Bouchra Agourram Uit het onderzoek die ik verricht heb onder de studenten binnen de Haagse Hogeschool is gebleken dat de meningen erg verschillen. Een meerderheid van de studenten geeft aan dat hun resultaten zijn gedaald. Dit komt doordat studenten hebben aangegevenlees verder

Lees verder

Studie-uitval in de coronatijd

Uit onderzoek is gebleken dat het percentage studie-uitval tot aan de zomer van 2020 onder eerstejaarsstudenten is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De verwachting was dat dit percentage flink zou toenemen, omdat studenten te maken krijgen met motivatieproblemen of psychologische klachten. Uit onderzoek blijkt verder dat studenten meer negatieve gevolgen ervaren door de coronapandemie en de coronamaatregelen, maar toch beter presteren. Door: Kuljit Singh Sumal Studentenorganisaties vrezen voor een hogere studie-uitval, omdat het aantal meldingen van studenten flink is toegenomen. Studenten geven aan dat zij door de coronamaatregelen lijden aan eenzaamheid, depressie, motivatieproblemen of vermoeidheid. Daarnaast geven studenten aan dat de wijze waarop het onderwijs nu geregeld is hen niet bevalt. Dit komt onder andere door het gebrek aanlees verder

Lees verder

Goede doelen organisaties en budgetteren

Uit onderzoek is gebleken dat grotere goede doelen organisaties beter kunnen budgetteren dan kleinere goede doelen stichtingen. Door: Isa Atabakar Goede doelen organisaties kunnen begrotingen gebruiken om de financiële effecten van een beslissing weer te geven, met andere woorden: een begroting is een afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. Periodiek worden de resultaten vergeleken met de begroting, indien de begroting niet gehaald dreigt te worden moet er ingegrepen worden. Ik zal de verschillen in budgetten beoordelen tussen een 3-tal grote en 2-tal kleine goede doelen organisaties. Ik zal dit onderzoek verrichten aan de hand van een literatuuronderzoek, hierin zal ik allereerst de begrippen definiëren. Hiermee zal ik proberen om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: In hoeverre islees verder

Lees verder

Studenten verliezen tot bijna ruim 56% van hun inkomsten door de Covid-19 Maatregelen

Door: Karam Azzouz De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de financiële gevolgen van de invoering Covid-19 maatregelen van de overheid op Nederlandse studenten aan Hbo-instellingen en universiteiten?’ Dit onderzoek heeft als doel een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag. In maart 2020 zijn tal van nieuwe maatregelen van kracht gegaan met als doel de pandemie te smoren, helaas hebben die maatregelen meer invloed gehad op andere zaken dan de pandemie. Sinds maart 2020 heeft tussen de 23,73% en 56,18% van de Nederlandse studenten, meer geld geleend na het invoeren van maatregelen tegen covid-19. Studenten die extra hebben geleend, leenden gemiddeld tussen de 288,67 en 371,33 euro per maand. Studenten zijn gemiddeld tussen de 21,11% en 56,89% van hun inkomsten kwijtgeraakt. Uitlees verder

Lees verder

In hoeverre rapporteren ministeries over hun impact op de samenleving?

Uit onderzoek is gebleken dat ministeries achterlopen op maatschappelijke wensen omtrent de rapportage van hun impact op de samenleving. Door: Robert Vogelsang Sinds 2017 is het Besluit Bekendmaking Niet-financiële Informatie van kracht. Hierin wordt gesteld dat een organisatie moet rapporteren over de impact die het heeft op de samenleving. Denk hierbij aan de impact op het gebied van milieu, sociaal gebied en corruptie. De overheid volgt dit besluit niet. De overheid hoeft niet te rapporteren over de impact dat het heeft op de samenleving. Dit is in tegenstelling tot de vraag naar transparantie vanuit de maatschappij. Dat de overheid hier niet over rapporteert komt omdat de overheid niet BW2:9 volgt maar de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV). De RBV schrijft voor dat eenlees verder

Lees verder